Review công ty mới nhất

(5/5)

TPF Vietnam

Công ty khá ngon

(4/5)

Con Cưng

Công ty ổn ah, có điều bán đồ hơi mắc

(4/5)

Botania

Công ty mức lương khá cao, Học tập nhiều

(3/5)

KMS Technology

Công ty khá ok, nhung đợt dịch vừa rồi thất vọng, khi ép nhân viên nghỉ

(3/5)

East Agile

công ty ngon nhiều gái đẹp

(1/5)

VietConnect

Công ty chán ngắt, sếp keo kiệt, chuyen gia trễ lương