VietConnect

07 Nam Quoc Cang District 1 Ho Chi Minh
Sản phẩm
1-50
78

Điểm đánh giá trung bình

1 / 5

Ẩn danh - Nhân viên lâu năm

cách đây 16031 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty chán ngắt, sếp keo kiệt, chuyen gia trễ lương

Đang cập nhật

Đang cập nhật