TPF Vietnam

152 Nguyen Luong Bang District 7 Ho Chi Minh
Sản phẩm
51-150
231

Điểm đánh giá trung bình

5 / 5

Ẩn danh - Nhân viên

cách đây 16053 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

công ty ổn định, công việc nhẹ nhàng, khong OT

Sợ gì - CEO

cách đây 1843 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty khá ngon

Đang cập nhật

Đang cập nhật