Bạn đang ứng tuyển cho vị trí

Supporter


Tải lên hồ sơ của bạn

Kéo thả tập tin CV của bạn vào đây để tải lên hoặc bấm
(Định dạng: .pdf, .doc, .docx. Không vượt quá 5Mb)

Arrow
Arrow

POD (Print On Demand)

Quy mô

20-30

Khu vực

Hà Nội

Địa chỉ

Tầng 16, Tòa VTC, 18 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội