Bạn đang ứng tuyển cho vị trí

Sales Online


Tải lên hồ sơ của bạn

Kéo thả tập tin CV của bạn vào đây để tải lên hoặc bấm
(Định dạng: .pdf, .doc, .docx. Không vượt quá 5Mb)

Rika
Rika

Đồ gia dụng

Quy mô

Khu vực

Hà Nội

Địa chỉ

DM4-6A, Khu làng nghề Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội