Bạn đang ứng tuyển cho vị trí

POD Designer


Tải lên hồ sơ của bạn

Kéo thả tập tin CV của bạn vào đây để tải lên hoặc bấm
(Định dạng: .pdf, .doc, .docx. Không vượt quá 5Mb)

Ecomholic
Ecomholic

POD (Print On Demand)

Quy mô

20

Khu vực

Hà Nội

Địa chỉ

Toà Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội