Bạn đang ứng tuyển cho vị trí

Idea Creator


Tải lên hồ sơ của bạn

Kéo thả tập tin CV của bạn vào đây để tải lên hoặc bấm
(Định dạng: .pdf, .doc, .docx. Không vượt quá 5Mb)

DCE Global
DCE Global

POD (Print On Demand)

Quy mô

Khu vực

Hà Nội

Địa chỉ

Tòa nhà Polvita, ngách 1, ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội