Bạn đang ứng tuyển cho vị trí

Idea Creator


Tải lên hồ sơ của bạn

Kéo thả tập tin CV của bạn vào đây để tải lên hoặc bấm
(Định dạng: .pdf, .doc, .docx. Không vượt quá 5Mb)

White Team
White Team

POD (Print On Demand)

Quy mô

Khu vực

Địa chỉ

Số 4 ngõ 38 Yên Lãng, Đống Đa, HN