Bạn đang ứng tuyển cho vị trí

Idea


Tải lên hồ sơ của bạn

Kéo thả tập tin CV của bạn vào đây để tải lên hoặc bấm
(Định dạng: .pdf, .doc, .docx. Không vượt quá 5Mb)

Tee Avengers
Tee Avengers

POD (Print On Demand)

Quy mô

Khu vực

Hà Nội

Địa chỉ

KĐT Kim Văn Kim Lũ, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội