Bạn đang ứng tuyển cho vị trí

Content Fulltime


Tải lên hồ sơ của bạn

Kéo thả tập tin CV của bạn vào đây để tải lên hoặc bấm
(Định dạng: .pdf, .doc, .docx. Không vượt quá 5Mb)

TDA
TDA

Quy mô

Khu vực

Hà Nội

Địa chỉ

Số 1 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội