TPF Vietnam

152 Nguyen Luong Bang District 7 Ho Chi Minh
Sản phẩm
51-150
247

Điểm đánh giá trung bình

5 / 5

Ẩn danh - Nhân viên

cách đây 17471 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

công ty ổn định, công việc nhẹ nhàng, khong OT

Sợ gì - CEO

cách đây 3261 giờ

Lời nhắn nhủ chân thành

Công ty khá ngon

Đang cập nhật

Đang cập nhật